Persondatapolitik Arena Assens


Fra den 25. maj 2018 vil hele Europa have en ny fælles lov om behandling af persondata – Persondataforordningen (GDPR). Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.
Det er vigtigt for os i Arena Assens, at vi beskytter vores medlemmers og øvrige samarbejdspartneres personoplysninger bedst muligt og overholder reglerne i forordningen.

Det betyder, at du bl.a. har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Vi har på denne baggrund opdateret vores persondatapolitik.

Dataansvarlig
Arena Assens
CVR: 32283845
Rådhus Allé 25 5610 Assens

Databehandlere
• Standoutweb foretager den tekniske drift af vores interne CRM-system.
• Conventus varetager og vedligeholder vores it-system.
• Vi bruger Danrevi til bogholderi og revision.

Ovenstående virksomheder behandler data og personoplysninger, vi er dataansvarlige for.
Vi har derfor indhentet databehandleraftaler med alle parter.
Som medlem af Arena Assens og/eller modtager af vores nyhedsbreve accepterer du, at vi lader dine data behandle af vores databehandlere.

Du giver med dit medlemskab og/eller din tilmelding til vores nyhedsbrev accept af og fuldmagt til dette.
Vores databehandlere har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger.

Alle personoplysninger behandles og gemmes elektronisk.
Vi opdaterer og ændrer personoplysninger løbende som et led i vores arbejde.
Som medlem af Arena Assens indsamler og opbevarer vi følgende oplysninger om vores medlemmer:

• Navn
• Adresse
• Postnummer og by
• E-mail
• Telefon nummer
• Fødselsdato

Brug af billeder og film Vi bruger billeder og film, vi selv tager og modtager fra medlemmer, samarbejdspartnere eller instruktører. Billeder og film bliver brugt i markedsføringssammenhæng bl.a. på vores hjemmeside, på de sociale medier og/eller på præsentationer i forbindelse med arrangementer, hold, aktiviteter og lignende.
Når vi bruger billeder og film, der er taget af andre end medarbejdere i Arena Assens, laver vi kontrakter, som sikrer brugsrettighederne.
Billeder og film kan blive brugt følgende steder:
• www.arena-assens.dk
• Sociale medier (Facebook, Instagram m.m.)
• PowerPoint-præsentationer
• Tryksager produceret af Arena Assens
• Infoskærme i Arenaen
• Pressemeddelelser og andet materiale til pressen
• Digitale Informationsskærme i Assens Kommune


Hvis du ikke ønsker at figurere på et eller flere af vores billeder, kan du til enhver tid henvende dig til en medarbejder hos Arena Assens med henblik på at få billedet fjernet. 

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af de oplysninger, vi har om dig og din virksomhed.
Du har også ret til at modsætte dig eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Persondata, som ikke længere benyttes eller ikke længere er relevant for vores arbejde, bliver slettet efter seks måneder. Afsendte og modtagne e-mails slettes dog efter 3 måneder, med mindre der er grund til at beholde dem på grund af igangværende samarbejdsprojekter eller lignende.

Dine rettigheder
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen, foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
• Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Vi forbeholder os ret til at ændre i retningslinjer for behandling af dine personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi besked i form af en synlig opdatering på vores website.

John Jessen Centerchef, Arena Assens
25. maj 2018