Historie 

Arena Assens (indviet 17. juni 2011) er et kombineret idræts-, fritids- og kulturhus, som er opført i kombination med bygningen ”saftstationen” på det areal som tidligere var en del af Assens Sukkerfabrik. Og som i øvrigt er et led i områdefornyelsen efter sukkerfabrikken, herunder etableringen af det nye rådhus (åbnet januar 2011) og et byrum ”Pulsen”.

Idrætshuset rummer de aktiviteter - som forventes af nye idræts og fritidsaktiviteter - i form af holdsport og individuel idrætsudøvelse for alle aldersgrupper, og herunder for såvel organiserede som selvorganiserede idrætsudøvere. Herunder et motionscenter.
Idrætshuset rumme samtidig en café, samt faciliteter der kan bruges til bl.a. professionelt teater, koncerter, konferencer og kurser.

Forhistorien

Byggeriet af nye haller, var et ønske fra bestyrelsen for den selvejende institution Assens-hallerne. Som igennem længere tid havde arbejdet herfor, til erstatning for de 50 år gamle nedslidte haller på Bryggerivej. Et byggeri som også skulle kunne rumme de foreninger, som holdt til på den nedlagte Borgerskolen.

Assens kommune havde i 2008 fået udarbejdet en udviklingsstrategi for de selvejende haller ”Fyrtårne/fakler/lys – udviklingsstrategi for selvejende haller i Assens Kommune”. Hvori der angives retning, mål, prioritering og handling for udviklingen i halfaciliteterne i kommunen. De tre begreber fyrtårne, fakler og lys defineres således:

  • Fyrtårn: Større kompleks med regional appeal. Rummer mange forskellige aktiviteter og muligheder
  • Fakkel: Mellemstort kompleks, primært med kommunen som opland
  • Lys: Et mindre kompleks, der henvender sig til det nære lokalområde

Det blev anbefalet et nyt idrætsbyggeri i Assens by, som et af fyrtårnene i kommunen, som erstatning for aktiviteterne i de 50 år gamle haller.

Så da Assens Sukkerfabrik stoppede sukkerproduktion ved udgangen af 2006, ophørte en epoke i Assens historie. Da sukkerfabrikken var gennem generationer en væsentlig del af byens liv og økonomiske grundlag. Men samtidig stod man tilbage med et areal, der svarer til 1/3 af Assens by.

Med baggrund i lukningen af sukkerfabrikken, og med de behov der var opstået, dels ved sammenlægningen til den nye storkommune i 2007, og udviklingsstrategien for hallerne, vedtog Assens byråd at der skulle etableres nye haller i Assens by, samt at disse skal etableres i relation til den tidligere Saftstation på Danisco-området. Ligesom Assens byråd besluttede, at der skulle etableres nyt rådhus i sukkerfabrikkens gamle hovedbygning. Og at der skulle være synergi mellem de to byggerier ved at udvikle de tilhørende udearealer.

 

Arena Assens består af både nybyggeri og en ombygning af den eksisterende tidligere saftstation. Og har et samlet etage areal på ca. 6.000 m2. Ejer er den erhvervsdrivende fond ”Arena Assens Fonden”. Totalentreprisen blev udført af 5E Byg A/S fra Middelfart. Udearealet ”Pulsen” har et samlet grundareal på ca. 30.000 m2. Som ejes og drives af en grundejerforening, bestående af Assens Kommune, Assens Forsyning, Danisco (Dupont) og Arena Assens Fonden.